„АЛФА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД (ЕИК: 204834928) е дружество имащо за цел да се развива в сферата на професионалната поддръжка на сгради, както и да развива услугата професионален домоуправител при сгради в режим на етажна собственост.

Като професионален домоуправител нашата основна цел е да превръщаме сградите, които управляваме в едно по-уютно, по-чисто и по-добро място за живот. Ние предлагаме качествено обслужване, разбиране на клиента и приятелско отношение.

Ние се грижим за осигуряването на комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда.

В  „АЛФА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД работят хора с богат професионален опит в своята област. Благодарение на екипа си ние можем да предложим на своите клиенти качествени услуги по управление и поддръжка на техните имоти.