» Организиране и провеждане на общо събрание.
» Създава, поддържа и съхранява книга на етажната собственост съгласно ЗУЕС.
» Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър.
» Създаване правилник за вътрешния ред и грижа за изпълнението.
» Водене на протоколи от общите събрания.
» Водене на цялостна документация на етажната собственост съгласно ЗУЕС.
» Плануване, организация, комуникация и възлагане на изпълнител извършването на ремонти, преустройства, реконструкции, и други дейности в сградата. Пълен отчет за изпълнението.

3,30 лв. / апартамент *

* цената е валидна за сгради с над 10 самостоятелни обекта