Интегриран софтуер плюс клиентски модул

Пълна прозрачност при управление на етажна собственост

 

Като професионален домоуправител целта на фирма „АЛФА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД е създаването на честни и открити отношения със своите клиенти. Водени от желанието си да създадем перфектния баланс между цена и качество ние се стремим да внедряваме нови и модерни технологии, които вярваме, че ще се превърнат в стандарт при работата на професионалния домоуправител.

 

Интегрирани софтуерни решения за професионални домоуправители

 

Край на летящите бележки изписани на ръка и тетрадките с неясно съдържание. „АЛФА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД интегрира софтуерна система за цялостно управление на своите обекти специално разработена за целите на професионалните домоуправители. Системата включва няколко основни модула.

 

Административен модул

 

Основните предимства на модула са съхраняваната на едно място важна информация относно сградите които управляваме. Изготвянето на по-точни бюджети. Следенето на процесите, които неизменно съпътстват работата на домоуправителя. Модула помага да се фокусираме върху важните неща за Вашата собственост и по ефективното обслужване, като ни позволява да предложим конкурентна цена при повишено качество на услугите.

 

Финансов модул

 

Това е екстрата, чрез която вдигаме работата на касиера на едно по-горно ниво, но не само. Тук има много допълнителни екстри полезни, както за нас, така и за клиентите, които са ни се доверили.  Финансовия модул позволява с един поглед да се проследят паричните потоци – какви са приходите, какви са разходите, кой не си е покрил задълженията към касата на входа, кой си е заплатил. Но това е само началото.

Клиентите на „АЛФА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД имат възможност да заплащат сумите за поддръжка на етажната собственост по най-удобния за тях начин включително и чрез онлайн системата на ePay или на гише на EasyPay. Включена е пълна интеграция с ePay и EasyPay, което позволява всички движения да се регистрират в реално време. Никога повече няма да Ви се случи да доказвате че сте извършили плащане, което не е отразено.

За удобство на нашите клиенти фирмата организира на предварително определени дати през месеца събиране месечните вноски на адрес на клиента. Нашите касиери са оборудвани с мобилни принтери свързани със софтуера и всяко плащане се отразява във системата в реално време. Тази опция елиминира напълно възможността от човешка грешка.

Системата автоматично разпределя заплатените суми по пера според предварително създадения бюджет на етажната собственост. Така е напълно ясно колко  пари са събрани за „Фонд ремонт“ и колко са за текущите месечни разходи на входа.

 

Клиентски модул

 

Клиентския модул е функцията, която дава пълна прозрачност на нашите действия и Ви носи спокойствието, че Вашите пари се управляват правилно и без злоупотреби.

Всеки клиент получава индивидуален абонатен номер и парола за достъп до системата. Там можете да си следите в реално време личните вноски, общите бюджети на етажната собственост, изразходваните средства за поддръжка и ремонтни дейности. Всички оригинални документи се сканират от нас и се качват в клиентския модул, където са достъпни за сваляне и преглеждане от всеки заинтересован. Важно е да се отбележи, че достъп до документацията на етажната собственост имат само оторизираните живущи на конкретния адрес. Външни лица не могат да разглеждат чужди данни, освен ако Вие самите не им предоставите достъп. Това се  гарантира от съвременните нива на защита, които използва нашият софтуер.

Всички екстри на клиентския модул включват:

  • Можете да заплащате вноските към етажната собственост директно, чрез клиентският си акаунт посредством пълната интеграция на софтуера с ePay.
  • Можете да следите своите плащания за 12 месеца назад.
  • Можете да следите документацията на етажната собственост.
  • Можете да следите и коментирате темите поставени за обсъждане относно управлението и поддръжка на етажната собственост.
  • Можете да ни съобщавате за проблем без да се налага да звъните по телефона. Вашият сигнал се отразява веднага в системата и нашите служители преминават към възможно най-скоростното изпълнение.
  • Наясно сте във всеки един момент дали има незаплатени задължения за поддръжка на Вашата сграда.