AlfaFM – Професионални Домоуправители

Превръщаме сградите, които управляваме в едно по-уютно, по-чисто и по-добро място за живот.
Предлагаме качествено обслужване, разбиране на клиента и приятелско отношение.

Пакет "Домоуправител"

Извършва всички дейности съгласно ЗУЕС по администриране на етажната собственост. Организация на ремонти и комуникация с изпълнители.

Пакет "Домоуправител - разширен"

Извършва всички дейности съгласно ЗУЕС по администриране на етажната собственост. Организация на ремонти и комуникация с изпълнители. Извършва техническа услуга и следи състоянието на етажната собственост.

Пакет "Чистота"

Абонаментно почистване на Етажната собственост

Допълнителни услуги

Голям набор от допълнителни услуги свързани с ремонтите и поддръжката във Вашата етажна собственост, както и услуги в помощ на живущите.

Потърси ни!

Нашите специалисти ще се погрижат да научат Вашите нужди и да изготвят адекватна оферта напълно отговаряща на индивидуалните изисквания на клиента.

„Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на основната дейност на организацията“ Фасилити мениджмънтът обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания – почистване, безопасност, сградни инсталации, BMS системи, CAFM системи, телекомуникации, ОВК, енергийна ефективност, паркинг системи, пожарна безопасност и др. Фасилити мениджмънтът е този, който се грижи за осигуряването на комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда.
Услугата „Професионален домоуправител“ вече дори не е нова за страната ни. Тя е насочена към хора, които си дават ясна сметка, че времето и усилията, които трябва да се вложат за поддръжката на сградата в която живеят са по-ценни от символичните такси, които ще заплатят на фирма-домоуправител. Във всяка една сграда възникват във времето разнородни казуси и човек трябва да е подготвен, както по редица юридически въпроси така и да е наясно с доста аспекти по техническата поддръжка на етажната собственост. Фирмата професионален домоуправител обединява в своя екип хора с различни умения и професии, които спомагат за извършване на разнородните дейности по управление на поверените им имоти. На всички е ясно, че сам човек в ролята си на „стандартния домоуправител“ няма как да има време и ресурс да се занимава качествено с всички комуникации с институции, фирми по поддръжка, изпълнители на ремонтни и други дейности. Важно е да знаете, че за фирмите за професионална поддръжка на етажна собственост няма ограничения – те работят за Вас и Вашето спокойствие. Задачата на професионалните домоуправители е да поемат изцяло инициативата във Вашия вход, а от Вас се изисква единствено да присъствате на Общи събрания и да взимате решения.
След като  сте проявили интерес към нашите услуги можете да се свържете с нас по най-удобния за Вас начин – телефон, email или чрез формите за контакт в нашия сайт. Наш сътрудник с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси. При желание от Ваша страна ще организираме предварителна среща с наш представител в удобен за Вас ден и час. Нашите представители ще се запознаят със спецификата на Вашия вход и с Вашите желания. На третия етап ще организираме провеждане на Общо събрание, където наш екип ще представи пред ЕС предлаганите услуги. След представянето заедно с Вас ще проведем дискусия във връзка с възникнали въпроси относно услугата. Ще се запознаем с очакванията към нас и евентуалните проблеми на входа. След като извървим заедно трите стъпки, оставете на нас да заслужим доверието, което сте ни гласували!